Orange pomander & 紅玉髓

Admin/ December 20, 2020/ Kin82歌兒之家

Orange Pomander 比我嘅感覺係一種支撐嘅感覺,人生不可缺少嘅一環。哩種感覺好奇妙,係一種由白霧出發向前睇事情嘅感覺。今次我用咗唔同嘅方式去連結Orange Pomander 及水晶,令我有一種清晰嘅想法。「失敗乃成功之母」,每一個失敗都係另一個成功嘅開始。每一個挫折係另一個機會嘅開端。當失敗嚟臨嘅那一刻,係會令到不知所措,但冷靜後亦會發現到另一條不一樣嘅路。而Orange Pomander 係哩一個位置上面,比到我係一種冷靜嘅狀態下,下定一個令自己會有點激動及帶有期望嘅決心。

今次嘅連結,令我有咗同以往唔一樣嘅處事方式,用咗一個對自己比較溫和嘅相處及溝通嘅技巧。同時亦令自己習中於自己,思考更多關於自己嘅事情。通過一次次嘅溝通,放低咗一啲無謂嘅執著,而這一切係與其他人無關,只與自己有關。

每個人都可以係任何一刻作出重新嘅選擇,一個想法亦已經可以另自己有一個唔同嘅結果。如果你以家係一個「唔知」嘅狀態下,可以試吓用Orange Pomander,比自己一點嘅時間,去思考、冷靜再做出決定。過往做過嘅、發生過嘅都已經「過去」。過咗去嘅已經唔再重要,重要嘅係你係哩個「過去」,你學懂咗乜嘢。明白返「過去」所帶來嘅課題係啲乜嘢,釋放返「過去」嘅能量。因為你以家,已經唔再需要「過去」嘅能量了。當釋放完後,再從新嘅選擇一次,哩個選擇可能係一個想法,一個心態,亦可能係一個行動。選擇後就為自己加油再從新出發吧!^^ ★

編注:
這裡是Gouyee和大家分享她使用pomander後與礦物王國的連結。感受是很個人的,而且每個過程也是數星期至數月不等,希望透過這些小分享,會為讀者帶來一些啟發。

Share this Post