• Kin82歌兒之家

    Orange pomander & 紅玉髓

    Orange Pomander 比我嘅感覺係一種支撐嘅感覺,人生不可缺少嘅一環。哩種感覺好奇妙,係一種由白霧出發向前睇事情嘅感覺。今次我用咗唔同嘅方式去連結Orange Pomander 及水晶,令我有一種清晰嘅想法。「失敗乃成功之母」,每一個失敗都係另一個成功嘅開始。每一個挫折係另一個機會嘅開端。當失敗嚟臨嘅那一刻,係會令到不知所措,但冷靜後亦會發現到另一條不一樣嘅路。而Orange Pomander 係哩一個位置上面,比到我係一種冷靜嘅狀態下,下定一個令自己會有點激動及帶有期望嘅決心。 今次嘅連結,令我有咗同以往唔一樣嘅處事方式,用咗一個對自己比較溫和嘅相處及溝通嘅技巧。同時亦令自己習中於自己,思考更多關於自己嘅事情。通過一次次嘅溝通,放低咗一啲無謂嘅執著,而這一切係與其他人無關,只與自己有關。 每個人都可以係任何一刻作出重新嘅選擇,一個想法亦已經可以另自己有一個唔同嘅結果。如果你以家係一個「唔知」嘅狀態下,可以試吓用Orange Pomander,比自己一點嘅時間,去思考、冷靜再做出決定。過往做過嘅、發生過嘅都已經「過去」。過咗去嘅已經唔再重要,重要嘅係你係哩個「過去」,你學懂咗乜嘢。明白返「過去」所帶來嘅課題係啲乜嘢,釋放返「過去」嘅能量。因為你以家,已經唔再需要「過去」嘅能量了。當釋放完後,再從新嘅選擇一次,哩個選擇可能係一個想法,一個心態,亦可能係一個行動。選擇後就為自己加油再從新出發吧!^^ ★ 編注:這裡是Gouyee和大家分享她使用pomander後與礦物王國的連結。感受是很個人的,而且每個過程也是數星期至數月不等,希望透過這些小分享,會為讀者帶來一些啟發。

  • Kin55Go樹屋

    開始了Patreon的平台

    工作室終於在19樓安頓好,剛好在第三和第四波疫情之間「偷」了一個空檔。暫時的計劃就是每月也有一個The Journey工作坊,主題都是環繞彩油有關的東西,這也推動著我回顧過往二十年在彩油世界裡學到的東西。因為疫情不穩定,每班我最多收7個人。 今年做好了「大天使22」訊息咭後,便開始了處理網站及重新寫些介紹文章等等,然後嘛,就是突然間找到地方搬工作室,經過一輪的執拾清理,就是休息和適應新地方的能量。時間剛好地初小又停課,我又回到每天二十四小時湊女的生活。這樣,也讓我重新計劃這一年的目標和工作量,並且重新安排一下文章的擺放方法。 經過了小小的時間研究和試驗後,我暫時捨難取易地使用Patreon這個平台,其一是我睇開寫文章的人也在這裡開了平台,我因為睇他寫的東西便登記了,其二就是發現原來當中的版面和往時用來做BLOG的相差無幾,對我來說算是容易上手。 原本的計劃是用一年時間寫60支瓶子的文章,然後自資出書為「上冊」,再用第二個一年的時間寫餘下的瓶子,再出「下冊」。但因為疫情的反覆,我不斷徘徊在全職媽媽與工作之間,雖然有心理和生理準備,但是如果要每星期寫到一篇文章,那我是需要一點強大的動力給自己向前,就係咁樣樣,我便把「彩油道上」計劃放在Patreon開展,完成後即使不能成書,也是給自己過去二十年的一個段落回顧。 除此之外,我打算把我塔羅牌教學的初階部分放在這平台,這段期間我收到一定數量的詢問,希望能網上學習,這樣可以不受地域的限制,而其實過往我有試過幾次用電郵來教塔羅,當時汲收了一些經驗,如此若能擴大塔羅教學的可能,我覺得也不防試試。 現在有部分文章是公開的(public post),這是給大家參考付費後還有些什麼看。而這邊是網上日誌,主要寫一些軼事和個人感受等等,較軟性的文章。 https://www.patreon.com/gomingoi多多指教★